Adresář Charity ČR

Ing. Pavel Pollák

správce Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 773 700 564   
Oblastní charita Strakonice

Pavla Polnická

pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí
Tel: 731 646 777    %8FjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Eva Poloková

vedoucí projektového útvaru
Tel: 599 525 952, 731 625 874    0onh6~bg6hIkQOQ-YaByO1.7~bGkO1p
Diecézní charita ostravsko-opavská

Věra Pomahačová

pracovník sociálních služeb
Oblastní charita Most

Věra Ponížilová, DiS.

Administrativní pracovník
Tel: 734 796 139    c.EkO%ef4svv5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ
Charita Šumperk

Roman Popr

správce domů
Tel: 477 070 008    YanBZd56LTprRb~lWmrz277_T-M
Oblastní charita Teplice

Jitka Pořízková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 598, 581 110 091    5bGuRWfg~bMu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Mgr. Marie Pořízová

vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Tel: 736 529 299   
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Světlana Porsche

ředitelka Střediska Migrace
Tel: 224 813 418    8btBR196LTCBR654YanBZd54Ys
Arcidiecézní charita Praha

Mons. Pavel Posád

prezident Charity ČR
Tel: 296 243 344    _hFkUYUSX-ohTj
Charita Česká republika

Simona Pošepná

ředitel,statutární zástupce,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 734 280 227    %bzy4Z2h-lrz4Z4WHcvvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Jilemnice

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Alena Pospíšilová

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 524 362    WerxRWfg%ivCZ-enW7c-1~daY.kmYZhaa8kmb
Charita Konice

Bc. Jana Pospíšilová

vedoucí Sociální poradny
Tel: 573 330 013, 733 755 847    58AkO%ek_bFs2~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj
Charita Kroměříž