Adresář Charity ČR

Milena Komínková

pečovatelka
Tel: 485 143 354   
Oblastní charita Liberec

Mgr. Pavlína Komosná

vedoucí personálního úseku
Tel: 739 249 228    _8IvZ.546hzy9.56LTBv5_emY5prRb~lW5pJ
Charita Olomouc

Marie Koňaříková

pracovnice přímé obslužné péče
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Marta Koňaříková

pastorační asistentka Charity Vsetín
Tel: 733 741 582    88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ
Charita Vsetín

Silvie Konczová

vrchní sestra
Tel: 494 534 431, 731 598 927   
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Eva Konečná

pečovatelka
Tel: 734 682 834   
Charita Jeseník

Lenka Konečná

manager sekce soc. služeb
Tel: 553 612 780, 777 803 364    6hAoT.56LTprRb~lWhCk.Z29g
Charita Opava

Michaela Konečná

pracovník v sociálních službách
Charita Šternberk

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056    ~.Ak-Z2c-grm4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Königová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 566 521 178, 733 592 268    _.GBRWag9bty.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Blanka Konkolová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 604 111 837    YaBz9YUSYanBZd5g_8IkO1p
Charita Opava

Jana Konopková

vedoucí střediska
Tel: 553 616 648    8knFV.990dm%C1.7~bGk5%5nW5pJ
Charita Opava

Pavel Konrád

vedoucí aktivizačního programu
Tel: 603 231 744    _8Io2Wag9knnQOQk0sAk3W7r
Farní charita Beroun

Antonín Konzal

evidence dárců, dobrovolník
Tel: 545 426 621    WgGy47d46hAJR-4WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno

Mgr. Petr Konzal

zástupce ředitele pro komunikaci a technickou podporu
Tel: 545 426 622, 603 116 622    _.GBO9efg8yjGK6j9hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno

Bc. Marie Konzalová

vedoucí sociálních služeb DLBSH sv. Josefa
Tel: 737 230 774, 547 232 223    88EsVWag9snv5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad