Adresář Charity ČR

Mgr. Tereza Jarolímová

Programová manažerka globálního rozvojového vzdělávání
Tel: 734 768 576    a.EobZ2bWkBvZ_enW7c-T65j4mnhTj
Charita Česká republika

Bc. Kamil Jaroš

sociální pracovník
Tel: 585 054 519, 733 755 862    68zs2W%7~hFjGKil0kAlVba4YanBZd54Ys
Charita Šternberk

Maňák Jaroslav

vedoucí úseku ředitele
Tel: 602 194 358   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc. Pavla Jarošová

sociální pracovník
Tel: 585 054 519, 739 500 404    _8IvRW%7~hFy.Z4WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šternberk

Bc. Radka Jarošová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ

vedoucí služby
Tel: 737 203 357, 603 463 799    %hAkO85j-lBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p
Charita Zlín

Mgr. Petr Jašek

ředitel Oblastní charity Třebíč
Tel: 568 408 471, 608 710 048    _.GBO85k0dm%Cdh_XbphT65j4mnhTj
Oblastní charita Třebíč

Ing. Markéta Jedličková

personalistka, mzdová účetní
Tel: 569 426 070, 734 435 226    _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkY029g
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Lubomír Jelínek

vedoucí služby Sociální ubytovna Nový Bor
Tel: 774 116 779    5.ys43a6LTsmY1b4Ys
Farní charita Česká Lípa

Martin Jelínek

pracovník v sociálních službách - služby pro lidi bez domova
Tel: 739 484 870    X.Mn5_enYbkuYYUS%.MxR_29g
Oblastní charita Kutná Hora

Mgr. Milan Jelínek

ředitel
Tel: 573 398 468, 775 299 530    8byk4W%_7bAo1YUS3hyo9~l4YanBZd54Ys
Charita Holešov

Marie Jelínková

pracovnice ekonomického úseku pověřená vedením
Tel: 734 362 153    88EsVW%_7bAu5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Monika Jelínková

Vedoucí Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS
Tel: 377 310 411, 731 610 146    8hAs1Z2b0evx1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys
Městská charita Plzeň

Marcela Jeništová, DiS.

sociální pracovník služby Klub Koule NZDM
Tel: 487 829 876    5.As9denW7c-W1.975pJ
Farní charita Česká Lípa

Bc. Alena Jeřábková

Pracovnice v sociálních službách - terapeutka
Oblastní charita Třebíč

Gabriela Jeřábková, DiS.

zdravotní sestra
Tel: 731 129 144   
Oblastní charita Třebíč