Týdenní stacionář Betany


  • Tel.: 516 452 147
 
Dukelská 12, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Mgr. David Zachoval - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE
Týdenní stacionář

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. David Zachoval - vedoucí zařízení