Tísňová péče


 • Tel.: 377 459 157, 731 433 116
 
Sladkovského 428/16, Plzeň, 326 00 Vedoucí služby: Bc. Alice Průchová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby:

Převoz klienta osobním automobilem:

 • Cena za 1km – 10Kč.
 • Cena za 1 hodinu čekání je 100Kč.
 • Částka se přepočítává dle skutečně spotřebovaného času.


Službu podporuje: Plzeň pomáhajícíossmmp


Cílová skupina:

 • Klienti se zdravotním postižením
 • Senioři

Celková kapacita

 • 100 klientů

Základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb.):

 • Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozsah služby:

 • Služba je poskytována v Plzni.

Průběh služby:

Nepřetržitá distanční hlasová nebo elektronická komunikace je poskytována MCHP ve spolupráci s Městskou policií v Plzni, 24hodin denně, 7 dní v týdnu.
Speciální zařízení se skládá z telefonního přístroje nebo GSM brány a tísňového tlačítka. Uživatel nosí u sebe tlačítko, jehož zmáčknutím si v kteroukoliv denní nebo noční dobu přivolá pomoc. Po hlasitém spojení je zprostředkována nebo poskytnuta neodkladná pomoc.
Služba zajišťuje klientům a jejich rodinám pocit bezpečí a jistoty v domácím prostředí, oddaluje nutnost eventuální hospitalizace.
Smluvně se poskytuje služba podle individuálních potřeb uživatele na základě standardů kvality sociálních služeb a vnitřních předpisů. Dále se řídí individuálním plánem každého uživatele. Poskytuje také fakultativní službu převozů klientů.

Cena služby:

 • zavedení služby 300,-Kč
 • měsíční poplatek 500,-Kč

Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jiřina Bělohradská, DiS. - Sociální pracovnice Bc. Alice Průchová - vedoucí zařízení