Tereza - krizová pomoc Znojmo


  • Tel.: 736 529 292
 
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

duchovní poradenství, přednášková činnost v rámci KPPP-komplexní program primární prevence


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení