SP - Odborné sociální poradenství


  • Tel.: 596 241 142
 
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb Mgr. Miroslav Juroška - sociální pracovník OSP/terapeut