Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


  • Tel.: 461 310 569, 731 598 801
 
Chotovice 31, Chotovice, 570 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

 

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou.

Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat.


Organizace:


Zařízení: