Služby pro rodiny s dětmi - Semilsko


 • Tel.: 735 747 407
 
Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, 512 51 Vedoucí služby: Bc. Anna Hylmarová - vedoucí / pracovnice v sociálních službách

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 

Kdy a kde nás naleznete:

 • Kancelář:     

Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou 512 51

Doba přítomnosti pracovníka:

Po                               13:00 – 16:00

Čt        10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 • Práce v terénu:

V rozmezí od Po – Pá v časech 7.00 – 19.00 hod.

(Vždy po domluvě s pracovníky.)


Poslání služby

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

Cíl služby:

Fungující rodina, která je schopná zabezpečit potřeby dítěte.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče a osoby blízké, mající vztah k dítěti, nedokáží sami bez pomoci překonat. Do cílové skupiny patří i rodiny, usilující o návrat dítěte z ústavní (náhradní rodinné) péče. Služby poskytujeme osobám z regionu Semilska.

Rodina = vztahový systém 2 a více jedinců, z nichž 1 je nezaopatřené dítě do 26 let věku

S čím Vám můžeme pomoci:

 • plnění rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
 • uplatnění rodičů na trhu práce
 • ohrožení chudobou/sociálním vyloučením
 • řešení vztahových potíží, vztahových konfliktů
 • bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
 • vztahové problémy v rodině (partnerská krize, rozvod, syndrom zavrženého rodiče)
 • základní poradenství v řešení běžných záležitostí

Principy služby:

 • ochrana zájmu dítěte
 • samostatnost - podporujeme rodiny v samostatnosti pro rozhodování, řešení problémů
 • dobrovolnost
 • bezplatnost - služba je poskytování na základě dohody zdarma
 • návaznost a spolupráce s dalšími institucemi
 • individuální přístup - služba je šitá na míru

Služby jsou pro klienty bezplatné. Při kontaktu s námi nemusíte uvádět svoje jméno.

Setkání může proběhnout např. v naší kanceláři, která je příjemně vybavena, v přirozeném prostředí rodiny nebo ve veřejné instituci. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

Kapacita služby:

3 uživatelé v daný okamžik

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Bc. Anna Hylmarová - vedoucí / pracovnice v sociálních službách Bc. Vlasta Křížová - sociální pracovnice Mgr. Veronika Sofie Pokorná - sociální pracovnice