Školička Khamoro


  • Tel.: 731 626 177
 
Wurmova 11, Olomouc, 779 00 Vedoucí služby: Bc. Petra Pavlíčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Hlavním cílem projektu je včasná příprava dětí předškolního věku z lokalit ohrožených sociálním vyloučením do ZŠ. Spoluprací s rodinou zvýšíme motivaci a schopnost rodiny řešit situace související s výchovou a vzděláváním dítěte.

Prostřednictvím realizace projektu je podporována rovná příležitost předškolních dětí z vyloučených lokalit při vstupu do základních škol. Navazuje se tak na realizaci Dětské skupinky Sociálně aktivizační služby (SAS) Charity Olomouc, na jejímž základě byla zjištěna potřeba intenzivní přípravy dítěte na vstup do ZŠ a na NZDM, kam mohou děti docházet na doučování a jinou vzdělávací činnost.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Pavlíčková, DiS. - vedoucí zařízení