Rodinné centrum DaR


  • Tel.: 603 880 938
 
Družstevní 366, Luže, 538 54 Vedoucí služby: PharmDr. Johana Jirásková - vedoucí Rodinného centra DaR v Luži

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE
Rodinné centrum DaR bylo otevřeno v červenci 2010 a jeho provozovatelem je Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s městem Luže, ale hlavně s maminkami, které se na provozu centra a jeho pestrém programu aktivně podílí.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PharmDr. Johana Jirásková - vedoucí Rodinného centra DaR v Luži