Poradna Eva - Terénní programy


 • Tel.: 731 402 803, 731 402 834
 
Riegrova 51 (budova bývalého Otavanu), České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Terénní programy Poradny Eva při Diecézní charitě v Českých Budějovicích poskytují služby jednotlivcům a rodinám s dětmi, kteří  mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či  etnického původu omezené  šance zapojit se do  života společnosti. Poskytují služby přímo v domácnostech  uživatelů a zaměřují se na podporu  jejich soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení problémů.
Služba je poskytována na území města České Budějovice a je bezplatná.

Poskytujeme :

 • Konzultace v domácím prostředí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při uplatňování práv 
 • Doprovod a asistence při jednání na úřadech a institucích
 • Pomoc při rozvoji dovedností a schopností podporujících sociální začleňování
 • Pomoc při podpoře a nácviku rodičovského chování, vedení hospodaření
 • Dluhové poradenství
 • Pomoc při školní přípravě dětí – zajištění dobrovolníka pro dítě 
 • Podpora  vhodných volnočasových aktivit pro děti - zajištění dobrovolníka pro dítě

Provozní doba Poradny Eva – Terénní programy:

 • PO          8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 • ÚT                                13:00 – 16:00 

 • ST           8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 • ČT           8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Barbora Pegleyová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Lucie Smolíková, DiS. - sociální pracovník Mgr. Denisa Kolínová - sociální pracovník