Podpora samostatného bydlení


  • Tel.: 585 313 897
 
Řezníčkova 8, Olomouc, 779 00

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Podpora samostatného bydlení je novou sociální službou, která dosud nebyla lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu poskytována. Podporou soběstačnosti umožní uživatelům žít běžným životem v jejich přirozeném sociálním prostředí a vést relativně samostatný život v jejich vlastní domácnosti. Nabízí uživatelům zvýšení kvality jejich života, prevenci zhoršení zdravotního stavu a tím snížení počtu hospitalizací, oddálení nebo zabránění umístění v ústavním zařízení. 


Organizace:


Zařízení: