Pečovatelská služba v Prostějově


  • Tel.: 581 110 091, 777 731 321
 
Polišenského 1, Prostějov, 796 01 Vedoucí služby: Jana Drmolová - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Doprava vozidly poskytovatele

Provozní doba

  • Terénní forma: Po - Ne: 6:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hana Švábová - sociální pracovník Hana Májková - pracovník v sociálních službách Ilona Urbášková - pracovník v sociálních službách Jana Drmolová - vedoucí pečovatelské služby Daniela Fojtíková - pracovník v sociálních službách Pavlína Trnková - pracovník v sociálních službách Veronika Nezvalová - pracovník v sociálních službách Tomáš Snášel, DiS. - sociální pracovník Jitka Pořízková - pracovník v sociálních službách Jana Pelcová - pracovník v sociálních službách