Pečovatelská služba - MoravanyCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

aktivizační činnosti, doprava automobilem

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním setrvávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

František Moudr, DiS. - vedoucí úseku sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené Mgr. Lada Študentová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby Holice a Moravany Bc. Markéta Šklubalová, DiS. - sociální pracovnice