Osobní asistenční služba


  • Tel.: 326 772 282, 731 402 442
 
Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, 295 01 Vedoucí služby: Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Osobní asistence je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-sociálně-spirituálních potřeb uživatelů služby.

Cíle služby:

  • poskytovat sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
  • napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života uživatelům, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby
  • sociální službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující, podporovala jejich samostatnost, zmírnila rizika sociálního vyloučení a napomohla zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí

Provozní doba terénní formy poskytování: služba osobní asistence se poskytuje bez časového omezení.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení