Odlehčovací služba Boršice


  • Tel.: 572 501 609, 602 381 821
 
Stoprounská 274, Boršice, 687 09 Vedoucí služby: Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Odlehčovací služba Boršice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bačáková Ludmila - pracovník v sociálních službách Cukrová Miriam - pracovnice kuchyň Červenková Dana - pracovník v sociálních službách Bc. Dvouletá Karla - pracovník v sociálních službách Galda Jan - pracovník v sociálních službách Hamříková Olga - pracovník v sociálních službách Horáková Petra - sociální pracovník Sátorová Danuše - pracovník v sociálních službách Minaříková Ludmila - pracovnice úklid Polýnek Michal - pracovník v sociálních službách Krsičková Světlana - pracovník v sociálních službách Mrázková Zdeňka - vrchní sestra Maněk Libor - technický/provozní pracovník Ulbrichová Simona - pracovník úklid Valáriková Iveta - pracovník v sociálních službách Vaculíková Ludmila - pracovník v sociálních službách Bc. Mlsová Stanislava - zdravotní sestra Zálešáková Zdeňka - pracovník v sociálních službách Prokopová Hana - pracovník v sociálních službách Přibylová Jitka - pracovník v sociálních službách Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení Bc. Bartoňová Kateřina - zdravotní sestra