Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MAJÁK Luka nad Jihlavou


  • Tel.: 734 435 283
 
Náměstí 9. května č. p. 357, Luka nad Jihlavou, 588 22 Vedoucí služby: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Andrea Novotná, DiS. - ředitel Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení