Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Dolní Dvořiště


  • Tel.: 734 435 181
 
Dolní Dvořiště 171, Dolní Dvořiště, 382 72 Vedoucí služby: Bc. Lucie Matušová - Vedoucí / sociální pracovnice NZDM

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dolní Dvořiště poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem, dospívajícím a mladým lidem ve věku 8 – 18 let, kteří trvale žijí ve městě Dolní Dvořiště a v jeho blízkém okolí. Poskytujeme sociální služby a činnosti, které zajišťují pomoc a podporu v rozvoji osobnosti uživatelů v dané cílové skupině za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a předcházení sociálně patologických jevů.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace Naděžda Nováková - ekonomka Bc. Lucie Matušová - Vedoucí / sociální pracovnice NZDM Vendula Kovacsová - pracovnice v sociálních službách NZDM DéDéčko Dolní Dvořiště