Jiloro - Srdíčko


  • Tel.: 776 817 757
 
Měsíční 591/3, Šternberk, 785 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Smyčková - vychovatel

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

Stravování v ambulantní službě.

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko ve Šternberku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě v obtížné sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci.

Služba je financována z dotace Evropské unie a z dotace Města Šternberk.

             


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Smyčková - vychovatel Mgr. Blanka Jurdičová, DiS. - sociální pracovník Lenka Krčová - pracovník v sociálních službách Jana Kopková - pracovník v sociálních službách Petra Zapletalová - pracovník v sociálních službách