Hospic Anežky České


  • Tel.: 491 467 030
 
5. května 1170, Červený Kostelec, 549 41

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytnutí stravy, duchovní asistence, péče o umírající a jejich rodiny, návštěvy v domácnostech , služba doprovázení, poskytnutí lůžka, bohoslužby, psychologické poradenství Fakultativní služby: NE

Sociální služby: odlehčovací služby, sociální poradenství.

Zdravotní služby: hospicová a paliativní péče o terminálně nemocné s onkologickým onemocněním.

Ostatní služby: edukační činnost, kavárna a čajovna, prodejna levného textilu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník Eva Wagenknechtová - administrativní pracovník Petra Nováková - vrchní sestra Zdeňka Kafková - sociální pracovnice