Domov pokojného stáří Boršice


  • Tel.: 572 501 609, 602 381 821
 
Stoprounská 274, Boršice, 687 09 Vedoucí služby: Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Domov pokojného stáří Boršice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bačáková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Cukrová Miriam - technický, provozní pracovník Červenková Dana - aktivizační pracovnice Dvouletá Karla - pracovnice v sociálních službách Galda Jan - pracovník v sociálních službách Hamříková Olga - aktivizační pracovnice Horáková Petra - pracovnice v sociálních službách Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Sátorová Danuše - pracovnice v sociálních službách Minaříková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Polýnek Michal - pracovník v sociálních službách Krsičková Světlana - pracovnice v sociálních službách Mrázková Zdeňka - vrchní sestra Maněk Libor - technický/provozní pracovník Navrátilová Hana - pracovnice v sociálních službách Ulbrichová Simona - pracovnice v sociálních službách Valáriková Iveta - pracovnice v sociálních službách Vaculíková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Petra Horáková - sociální pracovnice