Domov pokojného stáří Boršice


  • Tel.: 572 501 609, 602 381 821
 
Stoprounská 274, Boršice, 687 09 Vedoucí služby: Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Domov pokojného stáří Boršice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bačáková Ludmila - pracovník v sociálních službách Cukrová Miriam - pracovnice kuchyň Červenková Dana - pracovník v sociálních službách Bc. Dvouletá Karla - pracovník v sociálních službách Galda Jan - pracovník v sociálních službách Hamříková Olga - pracovník v sociálních službách Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Sátorová Danuše - pracovník v sociálních službách Minaříková Ludmila - pracovnice úklid Polýnek Michal - pracovník v sociálních službách Krsičková Světlana - pracovník v sociálních službách Mrázková Zdeňka - vrchní sestra Maněk Libor - technický/provozní pracovník Ulbrichová Simona - pracovník úklid Valáriková Iveta - pracovník v sociálních službách Vaculíková Ludmila - pracovník v sociálních službách Bc. Mlsová Stanislava - zdravotní sestra Zálešáková Zdeňka - pracovník v sociálních službách Prokopová Hana - pracovník v sociálních službách Přibylová Jitka - pracovník v sociálních službách Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení Bc. Bartoňová Kateřina - zdravotní sestra