Domácí pečovatelská služba


  • Tel.: 572 552 835
 
Náměstí Míru 464, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Chudíková Renata, Bc. - vedoucí zařízení,sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Přeprava uživatele charitním autem
Relaxační masáž záda + šíje
Relaxační masáž šíje
Pedikúra
Dohled

 

Posláním Domácí pečovatelské služby je poskytovat kvalitní pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb osob v jejich domácnostech, v domech s pečovatelskou službou a domech s chráněnými byty na území uherskohradišťského regionu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bučková Pavlína - pracovník v sociálních službách Čagánková Marie - pracovník v sociálních službách Čevelíčková Jana - pracovník v sociálních službách Čevorová Ludmila - pracovník v sociálních službách Dřínková Zdeňka - pracovník v sociálních službách Dvouletá Petra - pracovník v sociálních službách Fridrichová Markéta - pracovník v sociálních službách Hanáčková Zdeňka - pracovnice v sociálních službách Hanáková Erika - pracovník v sociálních službách Hanusová Hana - pracovník v sociálních službách Hlavačková Helena - pracovník v sociálních službách Hopperová Petra, Dis. - pracovník v sociálních službách Huňková Anna - pracovník v sociálních službách Chudíková Renata, Bc. - vedoucí zařízení,sociální pracovník Jankových Taťána - pracovnice v sociálních službách Pomykalová Marie - pracovnice v sociálních službách Loutocká Marie - pracovník v sociálních službách Lapčíková Magdaléna - administrativní pracovník Ludvíková Edita, Bc. - zástupce vedoucí, sociální pracovnice Ondruchová Eliška - pracovník v sociálních službách Josefíková Jitka - pracovník v sociálních službách Kadlčíková Irena - pracovník v sociálních službách Knotová Anna - pracovník v sociálních službách Koňaříková Adéla - pracovník v sociálních službách Kuželová Alena - administrativní pracovník Pešková Eva - pracovník v sociálních službách Podlasová Taťána - pracovník v sociálních službách Polášková Andrea - pracovník v sociálních službách Pšurná Marie - pracovník v sociálních službách Slabý Milan - pracovník v sociálních službách Sluková Edita - pracovník v sociálních službách Taťáková Tereza - pracovník v sociálních službách Tauferová Lenka - pracovník v sociálních službách Tichá Sylva - pracovník v sociálních službách Trubelíková Pavlína - pracovník v sociálních službách Vašíčková Martina, Mgr. - sociální pracovnice Mesarošová Erika - pracovnice v sociálních službách Mazůrková Jana - pracovnice v sociálních službách Pijáčková Marie - pracovnice v sociálních službách Valová Taťána - pracovník v sociálních službách Voglová Jitka - pracovník v sociálních službách Zerzáňová Marta, Mgr. - sociální pracovnice Černá Karin, Mgr - sociální pracovnice Smělíková Michaela - pracovnice v sociálních službách Špačková Magdaléna - pracovnice v sociálních službách Tománková Ivana - pracovnice v sociálních službách Zimáková Lenka - pracovnice v sociálních službách Grossmannová Bohumila - pracovnice v sociálních službách