Domácí pečovatelská služba


  • Tel.: 572 552 835
 
Náměstí Míru 464, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Chudíková Renata, Bc. - vedoucí zařízení,sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Přeprava uživatele charitním autem
Relaxační masáž záda + šíje
Relaxační masáž šíje
Pedikúra
Dohled

 

Posláním Domácí pečovatelské služby je poskytovat kvalitní pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb osob v jejich domácnostech, v domech s pečovatelskou službou a domech s chráněnými byty na území uherskohradišťského regionu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Černá Karin, Mgr - sociální pracovnice Tauferová Lenka - pracovník v sociálních službách Taťáková Tereza - pracovník v sociálních službách Sluková Edita - pracovník v sociálních službách Slabý Milan - pracovník v sociálních službách Pšurná Marie - pracovník v sociálních službách Polášková Andrea - pracovník v sociálních službách Podlasová Taťána - pracovník v sociálních službách Pešková Eva - pracovník v sociálních službách Tichá Sylva - pracovník v sociálních službách Trubelíková Pavlína - pracovník v sociálních službách Valová Taťána - pracovník v sociálních službách Pijáčková Marie - pracovnice v sociálních službách Hanáčková Zdeňka - pracovnice v sociálních službách Mazůrková Jana - pracovnice v sociálních službách Mesarošová Erika - pracovnice v sociálních službách Hopperová Petra, Dis. - pracovník v sociálních službách Zerzáňová Marta, Mgr. - sociální pracovnice Voglová Jitka - pracovník v sociálních službách Vašíčková Martina, Mgr. - sociální pracovnice Kuželová Alena - administrativní pracovník Koňaříková Adéla - pracovník v sociálních službách Knotová Anna - pracovník v sociálních službách Bučková Pavlína - pracovník v sociálních službách Jankových Taťána - pracovnice v sociálních službách Pomykalová Marie - pracovnice v sociálních službách Ondruchová Eliška - pracovník v sociálních službách Chudíková Renata, Bc. - vedoucí zařízení,sociální pracovník Loutocká Marie - pracovník v sociálních službách Lapčíková Magdaléna - administrativní pracovník Čagánková Marie - pracovník v sociálních službách Ludvíková Edita, Bc. - zástupce vedoucí, sociální pracovnice Čevelíčková Jana - pracovník v sociálních službách Čevorová Ludmila - pracovník v sociálních službách Kadlčíková Irena - pracovník v sociálních službách Josefíková Jitka - pracovník v sociálních službách Huňková Anna - pracovník v sociálních službách Hlavačková Helena - pracovník v sociálních službách Hanusová Hana - pracovník v sociálních službách Hanáková Erika - pracovník v sociálních službách Fridrichová Markéta - pracovník v sociálních službách Dvouletá Petra - pracovník v sociálních službách Dřínková Zdeňka - pracovník v sociálních službách Smělíková Michaela - pracovnice v sociálních službách Špačková Magdaléna - pracovnice v sociálních službách Tománková Ivana - pracovnice v sociálních službách Zimáková Lenka - pracovnice v sociálních službách Grossmannová Bohumila - pracovnice v sociálních službách