Denní centrum Archa


  • Tel.: 774 279 917
 
Třída Čs. armády 211, Hranice, 753 01 Vedoucí služby: Bc. Markéta Hriníková - vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jan Hegar - ředitel Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník Berenika Kubicová - ekonom, personalista Kamila Růžičková - účetní, pokladní Jarmila Studená - účetní,mzdová Bc. Markéta Hriníková - vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách Eva Hynčicová, DiS. - sociální pracovník, pracovník v sociálních službách - DPČ Ivana Ráczová - pracovník v sociálních službách Eva Hanáková - pracovník v sociálních službách Ludmila Knichalová - pracovník v sociálních službách Růžena Křepelková - pracovník v sociálních službách Ilona Stratilová - pracovník v sociálních službách