Charitní služby pro domácnostiCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE
Charitní služby pro domácnosti nabízí pomoc při péči o dům a domácnost. Nejedná se o registrovanou sociální službu, dle zákona o soc. službách, ale nádstavbu, doprovodnou službu, terénních služeb pro seniory a osoby s omezenou soběstačností.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Skuřoková - údržbář Vojtěch Valchoň - údržbář Marek Labaj - údržbář