Charitní šatník


  • Tel.: 581 606 615, 733 755 881
 
Purgešova 1399, Hranice, 753 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jan Hegar - ředitel Ing. Bc. Radmila Andrýsková - vedoucí šatníku a dobrovolníků Berenika Kubicová - ekonom