Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 491 465 327
 
ul. Manželů Burdychových 296, Červený Kostelec, 549 41 Vedoucí služby: Lenka Vlčková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Pronájem termojídlonosiče, doprava klienta automobilem

Pečovatelská služba, tísňová péče.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník Lenka Vlčková - vedoucí zařízení