Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 581 299 846
 
9.května 82, Přerov, 750 02 Vedoucí služby: Mgr. Jana Škařupová - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Adresa: Šířava 1295/27, 750 02 Přerov.

Charitní pečovatelská služba vznikla v roce 1992 jako jedno ze zařízení Oblastní charity Přerov, která je nestátní neziskovou organizací a je samostatnou složkou Arcidiecézní charity Olomouc a součástí Římskokatolické církve. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Usilujeme o zachování důstojnosti člověka bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či rasu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Ivana Křižáková - pečovatelka Lenka Krejčí - pečovatelka Soňa Nevřelová - pečovatelka Andrea Ženčáková - pečovatelka Michaela Trubačová - pečovatelka Mgr. Zuzana Veselá - sociální pracovník Mgr. Jana Škařupová - vedoucí a sociální pracovník Jana Stejskalová - pečovatelka Simona Petříková - pečovatelka Jana Olivová - pečovatelka Ivana Štacková - pečovatelka Mgr. Milena Jílková - pečovatelka