Charitní pečovatelská služba - středisko Šternberk


  • Tel.: 585 011 014, 739 242 624
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Vedoucí služby: Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS, Bc. Barbora Bernátová, DiS. - vedoucí stanice, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

přeprava uživatele autem pečovatelské služby

 

 

Poslání služby:

Pomoc a podpora uživatelů ze Šternberka a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů. Hlavním cílem služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí.

Provozní doba:

Služba je provozována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 do 19.30 hodin. Odpolední služba (od 15.30 hodin) a večerní služba je omezena kapacitou (3 uživatelé) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí. O víkendech a svátcích je služba poskytována od 7.00 do 19.30 hodin, omezena kapacitou (5 uživatelů) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí.

Oblast působnosti:

Šternberk (Dalov, Chabičov, Krakořice, Těšíkov) a další obce regionu: Babice, Bohuňovice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraniční Petrovice, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Město Libavá (Heroltovice), Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Štěpánov (Benátky, Březce, Moravská Huzová, Stádlo), Žerotín. 

Služba je financována z dotace Olomouckého kraje, Města Šternberk a obcí mikroregionu Šternbersko.

    
     


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS Bc. Barbora Bernátová, DiS. - vedoucí stanice, sociální pracovník Jana Hamplová - pracovník v sociálních službách Bronislava Hračovová - pracovník v sociálních službách Mgr. Radana Mikolajková - pracovník v sociálních službách Hana Kurdiovská - pracovník v sociálních službách Jana Červinková - pracovník v sociálních službách