Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště


  • Tel.: 326 772 282, 731 402 442
 
Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, 295 01 Vedoucí služby: Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
  • převlečení ložního prádla, přestlání a úprava lůžka 
  • procházky a kulturní aktivity 
  • občasný dohled v domácím prostředí
  • pomoc při vyřizování úředních záležitostí

 

Poslání služby:

Posláním Pečovatelské služby (dále jen PS) provozované Diecézní charitou Litoměřice je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. CHPS je terénní a ambulantní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-sociálně-spirituálních potřeb uživatelů služby.

Cíl služby:

  • poskytovat sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
  • napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života uživatelům, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby
  • sociální službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující, podporovala jejich samostatnost, zmírnila rizika sociálního vyloučení a napomohla zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí.

Provozní doba terénní formy poskytování:

Každý den v týdnu od 7:00 do 15:00 hodin, dále podle potřeb klientů i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení Mgr. Irena Škopánová - pracovník sociálních služeb