Charitní pečovatelská služba Mladá Boleslav


  • Tel.: 326 722 070
 
Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, 293 01 Vedoucí služby: Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
 

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení