Charitní pečovatelská služba Liberec


  • Tel.: 731 402 461
 
Tanvaldská 345, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11 Vedoucí služby: Bc. Zdeňka Černá, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

- procházky, pohovor, společnost, občasný dohled v domácím prostředí v době od 7:00 do 15:00 hod

- službu poskytujeme také o víkendech a svátcích

Cíle služby CHPS

Pečovatelská služba je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Význam služeb CHPS pro jednotlivce i celou společnost spočívá v maximální možné podpoře uživatelů služby tak, aby si udrželi a dále rozvíjeli své přirozené vztahové vazby. Dále služba podporuje uživatele služby v začleňování do života běžné populace a místního společenství a motivuje je k činnostem, které k tomu napomáhají.

Poslání

Poslání sociální služby Pečovatelské služby (dále jen PS) provozované Diecézní charitou Litoměřice je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. CHPS je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů služby, čímž předchází působení negativním vlivům jejich sociální izolace.

Provozní doba terénní formy poskytování: Po - Pá: 7:00 -15:00 a dále dle potřeb a domluvy

Ceník služeb CHPS Liberec


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Zdeňka Černá, DiS. - vedoucí zařízení Bc. Marcela Rubášová - Sociální pracovník