Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 461 310 569, 777 736 091
 
Chotovice 31, Chotovice, 570 01 Vedoucí služby: Ludmila Hladká - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE
Homecare - zajišt'ování zdravotní péče v domácím prostředí.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ludmila Hladká - vrchní sestra