Charitní domov Hluk - odlehčovací službaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Pedikůra, holička...

Posláním odlehčovací služby je poskytování přechodného pobytu a s tím související podpory a pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Těmto osobám je poskytována trvalá péče v jejich přirozeném prostředí a odlehčovací služba má umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jančářová-Šramhauserová Renata - vedoucí zdravotní sestra Jankových Taťána - pracovnice v sociálních službách Ježková Lenka - pracovnice v sociálních službách Kadlčková Věra - pracovnice v sociálních službách Kotačka Jiří - údržbář Kristínová Eva - zdravotní setra Krsičková Anežka - rehabilitační zdravotní sestra,pomocnice Krsičková Anežka - rehabilitační zdravotní sestra,pomocnice Kučerová Olga - pracovnice v sociálních službách Malůšková Eva, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Malůšová Marie - pracovnice v sociálních službách Matušková Anna - zdravotní sestra Mitáčková Jarmila - pracovnice v sociálních službách Nemravová Anna - pomocnice Nemravová Petra - pracovnice v sociálních službách Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Ondrová Božena - pracovnice v sociálních službách Mgr. Paloušková Jana - supervizorka Pančíková Stanislava - aktivizační pracovnice Petrášová Pavla - pracovnice v sociálních službách Pomykalová Marie - pracovnice v sociálních službách Skučková Alena - zdravotní sestra Škopíková Petra - pomocnice Škrabalová Alena - pomocnice Štěrbová Hedvika - pracovnice v sociálních službách Štipčáková Anna - pracovnice v sociálních službách