Charitní domov Hluk


  • Tel.: 572 508 418, 606 714 433
 
Sokolská 1408, Hluk, 687 25 Vedoucí služby: Malůšková Eva, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

 

  • pedikúra
  • další činnosti žádané uživateli nad rámec základních činností
  • základní činnosti v případě, že uživatel není příjemcem příspěvku za závislost

Charitní domov v Hluku poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a jejich rodina nemůže péči poskytnout.
Naše zařízení umožňuje uživatelům plnohodnotný život až do jeho naplnění, proto klademe důraz na zachování soukromí, na důstojnost člověka a na laskavou péči poskytovanou podle individuálních potřeb každého uživatele tak, aby se cítil být i nadále součástí společnosti a v maximální míře si zachoval svůj původní styl života.

Prezentace naší služby zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pančíková Stanislava - aktivizační pracovnice Mitáčková Jarmila - pracovnice v sociálních službách Kadlčková Věra - pracovnice v sociálních službách Jankových Taťána - pracovnice v sociálních službách Ondrová Božena - pracovnice v sociálních službách Nemravová Petra - pracovnice v sociálních službách Jančářová-Šramhauserová Renata - vedoucí zdravotní sestra Malůšová Marie - pracovnice v sociálních službách Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Malůšková Eva, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Pomykalová Marie - pracovnice v sociálních službách Štěrbová Hedvika - pracovnice v sociálních službách Kristínová Eva - zdravotní sestra Krsičková Anežka - rehabilitační zdravotní sestra Mgr. Paloušková Jana - supervizorka Pekarovičová Marie - pomocnice Sýkorová Martina - pomocnice Ježková Lenka - pracovnice v sociálních službách Petrášová Pavla - pracovnice v sociálních službách Skučková Alena - zdravotní sestra Matušková Anna - zdravotní sestra Kučerová Olga - pracovnice v sociálních službách Škopíková Petra - pomocnice Kotačka Jiří - údržbář Nemravová Anna - pomocnice Štipčáková Anna - pracovnice v sociálních službách