Charitní bazárek



Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE
Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, sociálně slabším občanům a rodinám a potřebným na území města Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti. Jedná se o dobrovolnický projekt, jeho provoz je založen na přijímání a zpracování darů od veřejnosti v podobě oblečení, nábytku, hraček, knížek, textilu, nádobí a dalších věcí, které lze  ještě použít a které mohou ještě sloužit svému účelu.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jiřina Grebeňová - pracovník v sociálních službách