BEzbariérová TRÉninková KAvárna - BETREKA


  • Tel.: 585 313 897
 
Řezníčkova 8, Olomouc, 779 00

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Posláním BEzbariérové TRÉninkové KAvárny - BETREKA je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu osvojit si či obnovit sociální dovednosti a pracovní návyky a umožnit jim tak znovu se začlenit do běžného života. 

Poskytování služeb formou sociálně terapeutické dílny napomáhá uživatelům naplňovat jejich potřeby žít v přirozené komunitě a překonávat nepříznivou sociální situaci. Přispívá k prevenci negativních jevů spojených s duševním onemocněním a poskytuje veřejnosti informace o této problematice.

Snaží se o pozitivní změnu a stabilizaci životního stylu uživatelů, o naplňování cílů služby i osobních cílů uživatelů prostřednictvím jednotlivých programů a individuální práce.


Organizace:


Zařízení: