Ambrela- Komunitní centrum pro mládež


 • Tel.: 568 408 476, 739 389 205
 
L.Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Poslání

"Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 15 – 26 let, kteří jsou nebo mohou být ohroženi nepříznivou životní situací, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a rozvíjet jejich zodpovědnost a samostatnost.“

Cílová skupina

Mladí lidé, ve věku od 15 – 26 let, kteří:

 • se nachází nebo mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady
 • jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním (experimentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže…)
 • chtějí vyplnit svůj volný čas
 • chtějí navázat vztah se společenským prostředím
 • chtějí si zvýšit vzdělanostní úroveň
 • chtějí pomoci při hledání zaměstnání, bydlení, a řešení finanční situace

Způsob poskytování: ambulantní forma služby

 

Poskytované služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Koordinátor projektu: Bc. Jana Horáková, DiS.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Blažena Čapková - technický/provozní pracovník Barbora Čechová, DiS. - koordinátorka zařízení - sociální pracovnice Olga Straňáková, DiS. - pracovnice v sociálních službách Magda Žampová - pracovnice v sociálních službách Věra Putyerova - pracovnice v sociálních službách Veronika Škarková - pracovnice v sociálních službách