Radka Cázerová, DiS.

  • Tel.: 777 729 525

Organizace:


Seznam služeb:

Romské komunitní centrum Žížalka - pracovník sociálních služeb Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce - pracovník sociálních služeb