Ondřej Barabáš

  • Tel.: 731 646 956

Organizace:


Seznam zařízení:

Stacionář sv. Františka - vedoucí denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením nad 15 let

Seznam služeb:

Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením - vedoucí denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením nad 15 let