Martin Malášek

  • vychovatel v mimoškolním zařízení DPČ

Organizace:


Seznam zařízení:

středisko Hranice, Třída Čs.armády 211 - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix - pracovník sociálních služeb