Bc. Magda Vahalová

  • Tel.: 543 213 266

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov pokojného stáří Kamenná - zdravotní sestra pověřená ošetřovatelskou rehabilitací

Seznam služeb:

Domov pokojného stáří Kamenná - zdravotní sestra pověřená ošetřovatelskou rehabilitací