Jana Lišková

  • Tel.: 485 143 354
  • pečovatelka

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Domov sv. Vavřince - pracovník sociálních služeb