ZASTÁVka Telč - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Slavíčkova 387, Telč, 588 56 Vedoucí zařízení: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení MgA. Jiří Rezek - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: