Středisko pečovatelská služba

Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Olga Petřivá - ředitelka Pečovatelské služby

Seznam lidí:

Mgr. Olga Petřivá - ředitelka Pečovatelské služby

Seznam služeb: