Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00

Seznam lidí:

Nataliya Mrovcová - koordinátorka projektu Důstojný život Mgr. Veronika Mechová, DiS. - vedoucí střediska Mgr. Miroslav Hodeček, ml. - koordinátor rozvojových projektů

Seznam služeb: