Občanská poradna Uherské Hradiště

Velehradská třída 181, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Franc Jan, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Franc Jan, DiS. - vedoucí zařízení Vávrová Veronika, Mgr. - zástupce vedoucího Horčicová Lenka, Mgr. - sociální pracovník

Seznam služeb: