Nízkoprahový klub Relax

Masarykovo nám. 325, Nová Paka, 509 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí
  • Tel.: 736 511 556, 731 646 979
 

 

Oblastní charita Jičín

Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí Mgr. Alena Funková - zástupkyně vedoucí NZDM/sociální pracovnice Mgr. Veronika Krpatová - sociální pracovnice Bc. Veronika Čechová - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb: