Nízkoprahový klub PoHoDa

Janderova 808, Hořice, 508 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí
  • Tel.: 731 646 979, 739 394 317
 
Oblastní charita Jičín

Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí Michaela Tomišková, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Alena Funková - zástupkyně vedoucí NZDM/sociální pracovnice Kristýna Svobodová - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb: