Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01 Vedoucí zařízení: Bc. Michaela Strašíková - Sociální pracovník

Seznam lidí:

Bc. Michaela Strašíková - Sociální pracovník Veronika Duffková, Mgr. - sociální pracovník Miroslav Kokeš - ředitel

Seznam služeb: